PRIVACY POLICY

Wet op de privacy van 25/05/2018

Danny Verlé BV, met uitbatingszetel te Brakelsesteenweg 619 – 9400 Ninove (Voorde) en te Aalstsesteenweg 133 – 9506 Geraardsbergen (Idegem) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Danny Verlé BV
Brakelsesteenweg 619 – 9400 Ninove

Danny Verlé BV
Aalstsesteenweg 133 – 9506 Geraardsbergen

Verantwoordelijke: Verlé Danny Tel +32 54 500931
www.depannagedannyverle.be
www.autoverhuurdannyverle.be
mail: service@dannyverle.be

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Danny Verlé BV verwerkt manueel de ons overgemaakte persoonsgegevens.
Wij gebruiken geen social media plugins.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact ons op via depannage@dannyverle.be, dan verwijderen wij – ingeval wij over deze gegevens beschikken – deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Om goederen en diensten te leveren.
  • Danny Verlé BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Danny Verlé BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over van zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor overgemaakte persoonlijke gegevens.

Bewaring van persoonsgegeven en delen van persoonsgegevens met derden

Danny Verlé BV bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en dit volgens de wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Danny Verlé BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Google Analytics

Danny Verlé BV maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en deze gedetailleerd weer te geven, teneinde een duidelijk beeld te bekomen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Danny Verlé BV heeft in Google Analytics het delen van informatie uitgeschakeld en een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en voldoet hiermee aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
service@dannyverle.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/aanpassing of wijziging door u is gedaan verzoeken wij om uw verzoek aangetekend te sturen en per mail te willen bevestigen.
Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Danny Verlé BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice of via service@dannyverle.be.